Puteti vizita urmatoarele obiective turistice

Varietatea si bogãtia atractiei turistice, naturale dar si culturale si istorice aduce România pe unul din primele locuri în Europa. Localizarea României la întretãierea mai multor drumuri europene faciliteazã accesul aici
pe toate cãile, cu avionul, masina, trenul sau vaporul.Ospitalitatea românilor si sufletul lor deschis vor transforma o scurtã vacantã intr-o experientã de neiutat despre cãldura si prietenia umanã. Dintre obiectivele
turistice ale comunei Tudor Vladimirescu amintim MÂNÃSTIREA VLADIMIRESTI si BALTA TÃLÃBASCA

Manastirea Vladimiresti

Manastirea Vladimiresti

LUATI AMINTE, PRIVEGHEATI SI VÃ RUGATI- Mânãstirea VLADIMIRESTI este situatã la 4 km de comuna Tudor Vladimirescu între Galati si Tecuci, mânãstirea Vladimiresti este un loc de pelerinaj si hranã sufleteascã pentru cei
ce-i cunosc istoricul sau îl aflã cînd ajung aici ca vizitatori. Este o mânãstire de maici cu sobor numeros aproape 200 de maici si se situeazã pe locul 3 în tarã ca numãr de personal dupã mânãstirile Agapia si Vãratec,
dar pe primul loc între mânãstirile cu vietuire de obste. Construitã pe locul primei aparitii Dumnezeiesti în formã de cruce conform traditiei ortodoxe, are hramul Adormirii Maicii Domnului. La est de biserica mare
este situat Paraclisul, iar la sud micul altar de varã.

Manastirea Vladimiresti

Poarta de la intrarea mânãstirii este tipic maramuresanã si a fost lucratã in 1992. De aici porneste drumul spre livadã, vie si iaz. Intrarea în incintã se face pe o alee strãjuitã de tei, trecând pesub clopotnitã.

MUZEUL- Detine 106 icoane vechi din secolele XVIII-XIX, aici se pãstreazã crucea de lemn sau crucea de porumb cu care s-a însemnat locul SF. ALTAR, la arãtarea semnului dumnezeiesc. În muzeu se mai gãseste o icoanã cu Maica
Domnului lãsatã maicii staretii de mama sa pe patul de moarte. În stãretia mânãstirii se pãstreazã opt potire de argint masiv din cele 12 gãsite în fata sfintei proscomidii în biserica mare, alãturi de alte icoane de
valoare.

Manastirea Vladimiresti

La N se aflã mormântul maicii starete Veronica decedatã la 15 septembrie 2005. Mânãstirea Vladimiresti detine ateliere de picturã, sclupturã de rame si mobilier bisericesc de înrãmat icoane, croitorie broderie, tricotaje,
flori artificiale si

Manastirea Vladimiresti

covoare.Dacã edificiul mânãstirii apare ca o oazã de reliefuri într-o regiune oarecum monotonã, dominatã de terenuri agricole, cei ce ajung aici descoperã o oazã de viatã, o mânãstire vie care trãieste prin unitatea si dragostea vietuitoarelor sale un
imn neîncatat de laudã închinat lui Dumnezeu.

Balta Talabasca

Balta Talabasca

Se situeazã pe teritoriul administrativ al comunei Tudor Vladimirescu,respectiv în albia majorã a cursului inferior al râului Siret cu suprafata de 139 ha. Este un lac de luncã cu apã dulce din Câmpia Siretului Inferior,
alimentat din Pârâul Cãlmãtui dar si din izvoare subterane. Flora este caracteristicã zonalor umede si este reprezentatã prin stuf, papurã, rogoz si altele ce oferã adãpost pentru pãsãrile de baltã sedentare cât si
pentru celelalte specii de faunã de baltã. Speciile care cuibãresc în stufãrisul bãltii sunt egreta micã, rata micã, negâtul, lisita, gãinusa de baltã. Ihtiofauna este reprezentatã de specii specifice lacurilor cu apã
dulce crap, caras auriu, salãu, stiuca, biban, rosioara.

Sari la conținut